Rondetafelgesprek: maak zelf je primeur

Een rondetafelgesprek is de uitgelezen tool om je concurrenten een stap voor te zijn en te blijven. Meer nog, je kan ook je conculega’s en sectororganisaties betrekken bij dergelijk gesprek. Wat je eruit haalt aan informatie en inzichten is van goudwaarde. Niet enkel voor jezelf, maar ook voor redacties. Hoe je zelf nieuws maakt, leer je hier.

Een rondetafelgesprek met conculega's en sectorfederaties
Het rondetafelgesprek is de ideale manier om zelf nieuws te maken

Wat is een rondetafelgesprek?

Een rondetafelgesprek is een bijeenkomst waarbij je verschillende partijen rond de tafel zet, een heet hangijzer poneert en de actoren laat discussiëren over het gekozen onderwerp. Alles wordt in goede banen geleid door een moderator.

Bepaal het onderwerp van de rondetafel

De eerste stap is het bepalen van een onderwerp voor het rondetafelgesprek. Ga op zoek naar de ‘hot topics’ in jouw sector en toets deze af bij je collega’s. Vaak is wetgeving een goed uitgangspunt, maar even interessant zijn maatschappelijke thema’s.

Gesprekspartners selecteren doe je zo

Wie speelt een belangrijke rol in jouw sector?

Als je een onderwerp hebt gevonden, kan je op zoek naar relevante gesprekspartners. Probeer een goede mix te vinden. Betrek conculega’s, federaties, politieke afgevaardigden en de academische wereld. Hoe meer verschillende invalshoeken, hoe beter en kwalitatiever de informatie.

“Hoe meer verschillende invalshoeken, hoe beter en kwalitatiever de informatie.”

Laat een ‘tegenstem’ toe

Nodig een ‘tegenstem’ uit. Als je enkel gelijkgestemde zielen rond de tafel zet, riskeer je een eenzijdig verhaal te brengen. Hou in gedachten dat je interessante inzichten kan verwerven van iemand die het niet met de meerderheid eens is.

Opgelet voor kliekjesvorming of onderlinge gesprekken

Beperk je tot een bepaald aantal gesprekspartners aan tafel. Een achttal is voldoende. Wil je er toch meer actoren bij betrekken, let dan op dat iedereen aan de beurt komt tijdens de discussie. Meer koppen rond de tafel maakt het moeilijker om de gesprekken in goede banen te leiden en er bestaat een gevaar dat mensen onderling beginnen te discussiëren.

Een goede moderator haalt het onderste uit de kan

Een objectieve kijk

Probeer de rol van moderator niet voor eigen rekening te nemen. Je hebt iemand nodig met een objectieve kijk. Kies daarom voor een externe, neutrale moderator. Opteer voor iemand met een journalistieke achtergrond, zo ben je er zeker van dat alle vragen gesteld worden.

Wat wil jij uit het rondetafelgesprek halen?

Maak een afspraak met de moderator en bespreek wat je wil bereiken. Maak voor jezelf uit welke informatie of inzichten voor jou cruciaal zijn en geef dit mee tijdens je gesprek. De moderator zal op basis van het thema vragen formuleren om het gesprek ordentelijk te laten verlopen. Uiteraard kan hij of zei vervolgens bijvragen maken om ook aan jouw wensen te voldoen.

Het rondetafelgesprek beperk je best tot 8 actoren
Beperk het aantal actoren rond de tafel en vermijd chaos

Wat levert een rondetafelgesprek op?

Een nieuw netwerk

Een niet onbelangrijk resultaat van het rondetafelgesprek is de uitbreiding van je netwerk. Nieuwe mensen ontmoeten die hetzelfde doel nastreven, creëert een band. Je maakt kennis met mensen die misschien wel nog een belangrijke rol kunnen spelen in het bereiken van bepaalde toekomstige doelen.

Nieuws

Door de mening te horen van de belangrijkste actoren in je sector krijg je zelf niet enkel betere inzichten, je kan die ook delen met de buitenwereld. Waar je op het web heel veel bestaande informatie terugvindt die herkauwd is, heb je nu zelf nieuws in handen. Vraag aan de moderator om een artikel te schrijven met het relaas van de rondetafel, laat hem of haar een persbericht schrijven en bezorg het aan redacties. Publiceer ook alles op de eigen website en doe een beroep op sociale media om je boodschap gehoord te krijgen.

Wat je niet mag doen tijdens de organisatie van een rondetafelgesprek

Vermijd te allen tijde dat de gesprekspartners de vragen op voorhand kunnen inzien! Als opdrachtgever kan je dat eisen, maar eigenlijk is dat niet zo’n goed idee. Je kan de thema’s meegeven, alsook de chronologie van de rondetafel, maar daar stopt het. Als je beslist om de verschillende actoren de kans te geven om zich voor te bereiden, dan verlies je de dynamiek van het gesprek. Men krijgt te veel tijd om antwoorden te formuleren, waardoor die vaak voorzichtig zijn of inhoudelijk ‘te braaf’.

“Als je beslist om de verschillende actoren de kans te geven om zich voor te bereiden, dan verlies je de dynamiek van het gesprek.”

Een rondetafelgesprek in tijden van corona

Als je het aantal gesprekspartners kan beperken en je hebt een locatie die het toelaat, dan zien wij geen enkele reden om geen rondetafelgesprek te organiseren. Aan alles valt een mouw te passen. Hier is het vooral een kwestie van organisatie.

Lijkt je een rondetafelgesprek een goed idee? Geef je de organisatie ervan liever uit handen? Adfundum regelt alles tot in de puntjes. Neem vandaag nog contact op met ons.