Volleyliga

Onder het motto "samen staan we sterker" bundelen de Ethias Volley League en de Volleyliga België hun krachten om alle Belgische herenvolleyploegen één beeld, één stem, één gezicht en één imago te geven.
Adfundum is partner van dit initiatief en werkt dit imago visueel uit op advertenties, sponsorborden, een sportkatern en de website.

Corporate Identity - Webdesign